Inger Dejke -autograf.

Böcker – Guidning – Föredrag

START    BÖCKER    GUIDNING

Inger Dejke skriver på datorn i hemmamiljö.

Författaren

INGER DEJKE har i flera texter skildrat kvinnors liv i då- och nutid, liksom från Sverige och andra länder. Dels har hon själv intervjuat, dels har hon nedtecknat vad andra har berättat. Resultatet finns till exempel i »Boken om Märta och Maria« samt i »Kvinnor på jorden – strävan och hopp«.

   Hon har under många år forskat om och dokumenterat folkliv i mellersta Bohuslän. Genom detta arbete har hon under årens lopp intervjuat hundratals människor, vilket gett henne god kännedom om kvinnors och mäns arbete, mödor och glädjen i livet. Man kan läsa om detta i »Boken om Lyckorna«, »Gertrud på Vargfjället« och i »I Kastanjens skugga«.

Guidning på Lyckorna

Lyckorna byggdes upp under ett par decennier i slutet av 1800-talet och  början av 1900-talet. Det var den kreative godsägaren Robert Macfie, som såg till att den skogbeklädda kullen blev en förnäm badort, med många vackra villor, promenadstigar och bad.


   Inger Dejke har sedan mitten av 1970-talet  forskat om denna spännande ort dels i hembygdsföreningens regi, dels i form av studier i etnologi vid Göteborgs universitet. Hennes brinnande intresse för livet på badorten då och nu gör att hon gärna guidar grupper på Lyckorna.